Interiør Stoffer

Alle Interiørstoffer stoffer selges i desimeter altså "antall 1 = 1 Desimeter = 10cm"